מדיניות ביטולים


מה הוא הזמן בו ניתן לבטל עסקת נופש ?
פרק זמן לביטול העסקה יהיה- בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם,
ובלבד שייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם למועד תחילת השירות.
בחודשים יולי/אוגוסט  21 יום לפני תחילת הנופש. בראש השנה ובפסח 45 יום לפני תחילת הנופש. 

*מדיניות ביטול לקבוצות בהתאם להסכם ענף המלונאות מול הסוכנים

דמי ביטול  במקרה של מכר מרחוק. ביטל הצרכן את הסכם הרכישה  

פחות מ 30 יום טרם ההגעה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 100 שקלים
5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 5% ממחיר הטובין או מערך השירות לפי הנמוך מבניהם.
פחות מ- 14 ימים לפני הנופש ( בקיץ  21 יום ) יגבו 50% דמי ביטול.

פחות מ- 7 ימים יגבו דמי ביטול מלאים.

בקשות חריגות ניתן לשלוח בפקס / מייל וידונו בתאום עם המלון .

שוברי גרופון/בליגם/ או כל שובר דומה - לא ניתן לבטל את רכישת השובר מול המלון, כי אם מול החברה ממנה נרכש השובר על פי מדיניות הביטולים ממנה, נרכש השובר. למלון אין כל אחריות על החברה ממנה נרכש השובר. משעה שבוצעה הזמנה במלון לתאריך נקוב, לרבות שרות טיפולי עיסוי, תחול מדיניות הביטולים על פי מדיניות הביטולים במלון. 

טיפולי ספא (עיסוי) ביטול פחות מ 48 שעות טרם ההגעה, דמי ביטול מלאים.


כיצד מבטלים עסקת מכר מרחוק ?
יש למסור הודעת ביטול, הודעת הביטול צריכה להיות בכתב ( ניתן גם באמצעות פקס או תקשורת אלקטרונית). יש לוודא ראשית כי המלון קיבל את הבקשה לביטול, שנית, יש לוודא קבלת אישור לביטול בכתב מהמלון (שליחת הודעה מטעם הלקוח אינא מהווה אסמכתא לביטול). 
החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום
 הזיכוי יעשה עד 21 ימי עסקים. 

שינויים
מרגע ההזמנה - כל שינוי שיעשה מותנה בשליחת בקשה בכתב ובהסכמה של המלון,
לא תקבלנה טענות בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המלון.
אין באמור כדי לאשר שינוי הזמנה ללא עלות או שינוי במחיר בכפוף למחיר החדש שנקבע לתאריך המבוקש.
במקרה של שינוי/ביטול כלשהו יחויב הלקוח בדמי טיפול ע"ס 100 ₪ .

אישור הזמנה

לידיעתך, מסירת פרטי אשראי בעת ביצוע הזמנה, מהווים אישור מטעם הלקוח לחיוב מלא, על פי פרטי ההזמנה במקרה של א הגעה, ואי ביטול על פי פרטי ההזמנה כמסוכם. אישור ההזמנה מהווה הסכם לכל עניין ודבר. 

מידע חשוב :
המלון רשאי לעצור/להסיר/לשנות את המבצע ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.
זאת בכפוף לשינויים המבוצעים על ידי המלון.